Vlampunt

Tijdens de ontwikkeling van oplosmiddelmengsels zoals coating, inkt of parfum is het uiterst belangrijk het vlampunt te bepalen. Wettelijk moet het vlampunt op het veiligheidsinformatieblad van het product vermeld worden om te voldoen aan de strenge transportmaatregelen van de autoriteiten wereldwijd. Het vlampunt wordt gedefinieerd als de laagste temperatuur waarop een vloeistof nog voldoende damp afgeeft om te ontbranden wanneer vermengd met lucht. Dit is een makkelijke en betrouwbare classificatie van de “ontvlambaarheid” van vele stoffen.

De meeste industriesectoren moeten het vlampunt van grondstoffen, producten of afval testen in verband met:

Productkwaliteit - om de consistentie te bepalen en de prestaties te vergelijken

Conformiteitskeuring - om de veiligheidsklasse te bepalen i.v.m. hantering, opslag, transport en afvalverwerking

Analyse tijdens gebruik - testen van gebruikte oliën en andere stoffen op verontreiniging/vervalsing

Algemene veiligheid - voor evalueren van potentiële gevaren

Specificaties - om de overeenstemming te controleren

Coating Inspectie Divisies
Coating Inspectie Inspectie Protectieve Coatings Inspectie Industriële Afwerkingen Automotive lakherstel Fysieke Test Apparatuur
Vlampunt

Tijdens de ontwikkeling van oplosmiddelmengsels zoals coating, inkt of parfum is het uiterst belangrijk het vlampunt te bepalen. Wettelijk moet het vlampunt op het veiligheidsinformatieblad van het product vermeld worden om te voldoen aan de strenge transportmaatregelen van de autoriteiten wereldwijd. Het vlampunt wordt gedefinieerd als de laagste temperatuur waarop een vloeistof nog voldoende damp afgeeft om te ontbranden wanneer vermengd met lucht. Dit is een makkelijke en betrouwbare classificatie van de “ontvlambaarheid” van vele stoffen.

De meeste industriesectoren moeten het vlampunt van grondstoffen, producten of afval testen in verband met:

Productkwaliteit - om de consistentie te bepalen en de prestaties te vergelijken

Conformiteitskeuring - om de veiligheidsklasse te bepalen i.v.m. hantering, opslag, transport en afvalverwerking

Analyse tijdens gebruik - testen van gebruikte oliën en andere stoffen op verontreiniging/vervalsing

Algemene veiligheid - voor evalueren van potentiële gevaren

Specificaties - om de overeenstemming te controleren