Kalibratie

Formele kwaliteitssystemen zoals die omschreven zijn in de ISO 9000-standaard vereisen dat meters correct worden bediend, geregistreerd en gekalibreerd. Steeds vaker verlangen gebruikers dat de metingen van meters herleidbaar zijn naar nationale standaarden. Elcometer levert drie soorten laagdiktestandaarden: kalibratiefolies, gecoate standaarden en nulplaten.

Coating Inspectie Divisies
Coating Inspectie Inspectie Protectieve Coatings Inspectie Industriële Afwerkingen Automotive lakherstel Fysieke Test Apparatuur
Kalibratie

Formele kwaliteitssystemen zoals die omschreven zijn in de ISO 9000-standaard vereisen dat meters correct worden bediend, geregistreerd en gekalibreerd. Steeds vaker verlangen gebruikers dat de metingen van meters herleidbaar zijn naar nationale standaarden. Elcometer levert drie soorten laagdiktestandaarden: kalibratiefolies, gecoate standaarden en nulplaten.