ElcoMaster® Software

Standaarden voor coatinginspecties vereisen gegevensverzameling voor veel van de parameters van het coatingproces: oppervlakteprofiel, oppervlaktezuiverheid, klimaatcondities, laagdikte en hechting. Deze inspecties produceren gezamenlijk een grote hoeveelheid gegevens.

Elcometer heeft een serie pakketten data management software ontworpen die in direct contact staan met de gegevensverzamelapparatuur (de meters) en onmiddellijk professionele rapporten produceren met volledige herleidbaarheid naar de inspectie in kwestie, om zo te voldoen aan de betreffende standaard.

Elcometers gratis softwarepakket ElcoMaster® is de flexibelste data management software die er is. Het pakket voldoet aan de veeleisende behoeften van de kwaliteitsinspecteur en biedt maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid met het managen van gegevens in ‘projecten’.

Coating Inspectie Divisies
Coating Inspectie Inspectie Protectieve Coatings Inspectie Industriële Afwerkingen Automotive lakherstel Fysieke Test Apparatuur
ElcoMaster® Software

Standaarden voor coatinginspecties vereisen gegevensverzameling voor veel van de parameters van het coatingproces: oppervlakteprofiel, oppervlaktezuiverheid, klimaatcondities, laagdikte en hechting. Deze inspecties produceren gezamenlijk een grote hoeveelheid gegevens.

Elcometer heeft een serie pakketten data management software ontworpen die in direct contact staan met de gegevensverzamelapparatuur (de meters) en onmiddellijk professionele rapporten produceren met volledige herleidbaarheid naar de inspectie in kwestie, om zo te voldoen aan de betreffende standaard.

Elcometers gratis softwarepakket ElcoMaster® is de flexibelste data management software die er is. Het pakket voldoet aan de veeleisende behoeften van de kwaliteitsinspecteur en biedt maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid met het managen van gegevens in ‘projecten’.