Kwaliteit is onderdeel van onze bedrijfscultuur

Elcometer’s toewijding aan kwaliteit blijkt uit onze ISO 9001 kwaliteit- en ISO 14001 milieuzorgcertificaten.

Onze bedrijfsfilosofie is kwaliteit integreren in alle productaspecten, van het eerste ontwerp tot onze verplichtingen ten opzichte van onze klanten.

Elcometer zet zich in om haar impact op het milieu te verminderen inclusief productie, verpakking, catalogus productie en ons afvalmanagement. Al onze producten zijn lood en kwik vrij en waar vereist in overeenstemming met CE en RoHS.

Sinds Elcometer in mei 1994 zijn ISO 9001 certificering behaalde is het er niet alleen trots op dat het producten en diensten van hoge kwaliteit levert, maar ook dat het het belang inziet van productcertificatie en hercertificatie. Aantoonbare overeenstemming van instrumenten, standaarden en testapparatuur met BS-, EN-, ISO- en NIST-standaarden is essentieel.

Klik op de onderstaande links om onze ISO-kwaliteits- en milieucertificaten te bekijken:
Elcometer ISO-geaccrediteerde certificering:

Elcometer ISO 9001

Kwaliteitcertificaten

Elcometer ISO 14001

Milieuzorgcertificaten

Elcometer Inc ISO-geaccrediteerde certificering:

Elcometer Inc ISO 9001

Kwaliteitcertificaten

Elcometer Inc ISO 17025

Certificaat

Elcometer Education

Institute Certificate

Kwaliteitsbeleid

Het doel van Elcometer Limited is om ervoor te zorgen dat het de leidende fabrikant en leverancier blijft van coatinggerelateerde kwaliteitscontrole-instrumenten, producten op het gebied van coatinginspectie, betoninspectie, metaaldetectie en SPC-systemen.

Dat doel bereikt het door zich te richten op eisen uit de industrie wereldwijd en door kwaliteitsproductiefaciliteiten te onderhouden met technisch onderlegd personeel, conform de ISO 9001 eisen. Elcometer zet zich in om doorlopend verbeteringen door te voeren in zijn producten en diensten die klantbehoeftes en leverancierrelaties reflecteren.

Relevante zakelijke doelstellingen worden opgesteld en besproken in de Management Review vergaderingen

Milieubeleid

Bescherming van het milieu is een integraal onderdeel van Elcometers activiteiten. Elcometer gaat dan ook verantwoordelijk om met het milieu.

Elcometer heeft een programma voor doorlopende verbetering ter vermindering van de impact op het milieu.

Elcometer past de volgende procedures toe om te garanderen dat:

  • Wordt voldaan aan relevante wettelijke eisen
  • Milieuprestaties worden gemonitord en beoordeeld
  • Emissies, lozingen en afvalafvoer geen onaanvaardbare effecten op het milieu veroorzaken
  • De bedrijfsvoering plaatsvindt op een respectvolle manier voor buren

Certificeringsbeleid

Elcometer maakt bij het certificeren van instrumenten gebruik van – waar van toepassing - UKAS laboratoria gecertificeerde instrumenten en van NIST standaarden.

Conformiteitscertificaten worden automatisch, gratis geleverd bij alle zendingen en zijn het bewijs dat het instrument correct werkt, is gecontroleerd volgens Elcometer Procedures en in overeenstemming is met de voorwaarden uit zijn ISO 9001-registratie.

Hercertificatie

Bij ISO 9001 certificatie moeten erkende bedrijven in hun procedures de frequentie van hercertificatie voor alle testapparatuur vastleggen. Elcometer biedt alle klanten op aanvraag volledige hercertificatie- en herkalibratiediensten.

Hoe vaak dien ik Elcometer-meters te hercertificeren?

Het simpele antwoord op deze vraag luidt: zo gauw als uw ISO-procedure dat aangeeft. Elcometer raadt u als richtlijn echter aan dat meters, bij normaal gebruik, elke 12 maanden gehercertificeerd moeten worden.

Neem voor meer informatie over certificatie en hercertificatie contact op met uw plaatselijke Elcometer vertegenwoordiger.