Software downloaden

Software-Download

De door Elcometer ontwikkelde gegevensbeheer-pakketten zijn rechtstreeks koppelbaar aan uw Elcometer-meter zodat u professionele rapporten kunt genereren.

Onze snelle, gebruiksvriendelijke en gratis softwarepakketten bevatten onder andere: ElcoMaster® voor gegevensbeheer van coatinginspecties, glansmetingen en ultrasoon NDT; CoverMaster™ voor analyse van betoninspectie en ViscosityMaster™ voor analyse en rapportage van rotatieviscositeit.

Vul onderstaand formulier in om gratis Elcometer-software te kunnen downloaden:

U kunt zich op ieder moment uitschrijven van deze dienst door een e-mail te sturen naar registration@elcometer.com, door in het onderwerp unsubscribe te typen.

You can connect Elcometer Bluetooth® enabled inspection gauges directly to iPhone, iPad and iPods or Android™ mobile phones and tablets via ElcoMaster® Mobile App.Download the ElcoMaster® Mobile App here:

  

Privacyverklaring

Bij Elcometer doen we ons uiterste best om uw privacy te beschermen en respecteren.

In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken, hoe u er controle over kunt uitvoeren en hoe we de gegevens beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen via de Elcometer-websites en de persoonsgegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u een bezoek brengt aan een van onze kantoren, beursstands of evenementen).

Het is van belang dat u deze privacyverklaring leest, samen met eventuele algemene voorwaarden die we u van tijd tot tijd aanbieden of ter beschikking stellen. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om daarop voorrang te hebben.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen, of door gebruik te blijven maken van onze websites, verklaart u de voorwaarden van dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen. We nemen de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die we van u verzamelen, hebben de intentie transparant met uw gegevens om te gaan en geven u controle over deze gegevens.

Als u vragen of opmerkingen hebt, verontrust bent over enig aspect van dit privacybeleid of hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen, kunt u mailen naar registration@elcometer.com of een brief schrijven naar Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester M43 6BU.

Mogelijke toekomstige wijzigingen aan het privacybeleid publiceren we op deze pagina. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Het is van belang dat de persoonsgegevens die we van u bewaren correct en actueel zijn. Houd ons daarom op de hoogte over wijzigingen aan uw persoonsgegevens gedurende uw relatie met ons.

Elcometer is wereldleider in het ontwerpen, vervaardigen en leveren van straalreinigingsapparatuur en inspectieapparatuur voor de coating-, beton- en metaaldetectie-industrie.

Elcometer is opgebouwd uit verschillende juridische entiteiten, waarover u hier [Link] gedetailleerde informatie aantreft. Dit privacybeleid is uitgegeven namens deze entiteiten. Als we de termen ‘Elcometer’, ‘ons’, ‘we’ of ‘onze’ gebruiken, bedoelen we deze bedrijven en het betreffende bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw informatie, indien van toepassing. In de voorwaarden van onze website en als u een product of dienst van afneemt, laten we u weten welke juridische entiteit de beheerder is van uw persoonsgegevens. Als u onze kantoren bezoekt, is het bedrijf dat in dat kantoor actief is de beheerder van uw persoonsgegevens. Als u een evenement bijwoont, is het bedrijf dat een dergelijk evenement organiseert de beheerder van uw persoonsgegevens of het bedrijf dat uw land vertegenwoordigt.

De hoofdreden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is om de door u aangevraagde producten en diensten te leveren en om diensten, producten en ervaringen te verbeteren.

Persoonsgegevens worden in de hele wereld net iets anders gedefinieerd. Om uw privacy te garanderen en uw informatie te beschermen, definiëren wij persoonsgegevens als: alle informatie die gebruikt kan worden om u of andere levende individuen te identificeren.

Via interacties met ons deelt u of verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Identiteitsgegevens – waaronder volledige naam en titel, gebruikersnaam of andere vergelijkbare identificatiemiddelen, geslacht;
 • Contactgegevens – waaronder uw adres, vestigingsland, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer;
 • Financiële gegevens – bankgegevens en betaalkaartgegevens;
 • Arbeidsgegevens – waaronder certificaten, kwalificaties en werkervaring;
 • Transactiegegevens – waaronder uw bestelgeschiedenis, de producten die u koopt en overige zaken met betrekking tot uw account of bestellingen;
 • Technische gegevens – waaronder het IP-adres (Internet Protocol), uw inloggegevens, browsergegevens, tijdzone, datum en tijd van de interactie, browser plug-ins, besturingssysteem, platform en overige technologie aanwezig op het apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website of app;
 • Profielgegevens – waaronder uw gebruikersnaam, wachtwoord, feedback, enquêteantwoorden;
 • Gebruiksgegevens – waaronder informatie over hoe en wanneer u onze producten, diensten, website of apps gebruikt;
 • Marketinggegevens – waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten en uw communicatievoorkeuren.

In sommige gevallen hebben we die informatie nodig om de door u aangevraagde producten of diensten te leveren. We hebben bijvoorbeeld uw betaalgegevens nodig als u een product koopt en uw adres om het product af te leveren. Als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verzamelen, of conform de voorwaarden van een overeenkomst met u, en u laat na om de gevraagde informatie te leveren, zijn we mogelijk niet in staat om de overeenkomst uit te voeren. In een dergelijk geval zijn we wellicht genoodzaakt de levering van producten of diensten te annuleren. We brengen u hierover op een relevant moment op de hoogte.

Als u persoonsgegevens van anderen met ons deelt (bijvoorbeeld als u een Elcometer-product koopt voor die persoon, of als u een ander registreert voor een Elcometer-app), dan moet u bij die persoon controleren of hij of zij akkoord gaat met het delen van de persoonsgegevens, en of wij die conform dit privacybeleid mogen gebruiken.

We verzamelen en delen tevens geanonimiseerde gegevens en geaggregeerde gegevens zoals statistische gegevens of demografische gegevens voor enig doel. Hoewel dergelijke gegevens ontleend kunnen zijn aan uw persoonsgegevens worden die niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens niet direct of indirect te herleiden zijn op uw identiteit.

We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens van u (waaronder ras, etniciteit, religieuze of filosofische overtuiging, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische of biometrische gegevens).

We gebruiken verschillende methoden om persoonsgegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:

Persoonlijke interacties – u kunt een verscheidenheid aan persoonsgegevens verschaffen als u onze evenementen bijwoont, kantoren bezoekt of post stuurt, waaronder: uw identiteit, contactgegevens, arbeidsgegevens en financiële gegevens.

Elektronische interacties – doorgaans verschaft u ons uw identiteit, contactinformatie, klantgegevens, financiële gegevens, transactiegegevens, technische gegevens en profielgegevens als u op een van de volgende manieren contact maakt: via onze website, e-mail, telefoon, als u een product of dienst bestelt, een offerte aanvraagt, een gebruikersaccount aanmaakt, zich abonneert op een dienst of publicaties, vraagt om marketingberichten toegestuurd te krijgen, feedback levert, uw garantie registreert, een enquête invult, uw accountgegevens bijwerkt, Elcometer-software downloadt of technische assistentie vraagt via onze website.

Geautomatiseerde technologieën – als u gebruikmaakt van onze website, een e-mail stuurt of onze apps gebruikt, kunnen we de volgende gegevens geautomatiseerd verzamelen: uw technische gegevens, gebruiksgegevens, het internetadres waarvan u werd doorgestuurd naar onze website en informatie over hoe u onze websites of apps gebruikt. We gebruiken deze informatie om te bepalen hoe goed onze websites en apps functioneren, hoe ze gebruikt worden en waarnaar gebruikers het vaakst kijken, en om automatische spam te voorkomen. We volgen onze e-mails om te zien hoe u ermee omgaat; onder andere om te zien of ze zijn afgeleverd, of u ze opent, en of u klikt op een link om meer informatie te krijgen over Elcometer.

Dienstverleners van analytische gegevens – we maken op onze site gebruik van Google Analytics voor het inzichtelijk maken van het websitegebruik middels geanonimiseerde gegevens. We gebruiken de verzamelde informatie om rapporten samen te stellen ter analyse en om de site verder te verbeteren. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysen waarna we de gegevens verwijderen. Google analytics maakt gebruik van cookies als onderdeel van het analytische proces. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over deze en andere cookies die gebruikt worden op onze website. Momenteel reageren we niet op Do Not Track (DNT, niet volgen) signalen.

Social media – wellicht maakt u gebruik van social media om contact met ons op te nemen over uw Elcometer-producten, of om een recensie te schrijven. We bekijken openbaar beschikbare social media sites en andere websites om een beter begrip te krijgen van wat men zegt over ons, onze producten, technologie en diensten, en om klanten te assisteren die ons graag via social media benaderen. We verzamelen alleen de informatie over u die u openbaart via dergelijke websites (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). We zorgen dat alle informatie die we gebruiken een correcte bronvermelding krijgt of wordt geanonimiseerd.

We gebruiken alleen uw persoonsgegevens als wetgeving dat toestaat. Gewoonlijk gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u zullen aangaan of die we met u zijn aangegaan;
 • als het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en grondrechten geen voorrang hebben op die belangen;
 • als we moeten voldoen aan wet- of regelgeving;
 • om diensten, producten en ervaringen te leveren en verbeteren.

Over het algemeen baseren we ons niet op toestemming als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve voor het sturen van elektronische marketingberichten of wanneer we uw persoonsgegevens moeten overzetten tot buiten de EEA om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen. U hebt het recht om uw toestemming voor marketingactiviteiten op elk moment in te trekken en doet dit door contact op te nemen of [Hoe kunt u de manier wijzigen waarop we contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning?], onderstaande informatie te raadplegen over hoe u dit kunt doen.

Onderstaande tabel beschrijft de manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke wettelijke grondslag we dat doen. We hebben tevens vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn en waar die toepasselijk zijn.

Merk op dat we uw persoonsgegevens voor meerdere wettelijke grondslagen kunnen gebruiken afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw informatie gebruiken. Neem contact met ons op als u gedetailleerde informatie wenst over specifieke wettelijke grondslagen waarop we uw persoonsgegevens verwerken indien meer dan een grondslag is opgenomen in onderstaande tabel.

Doel/activiteitWettelijke grondslag voor verwerking, inclusief basis voor legitiem belang
Om u te registreren als nieuwe klantUitvoering van contract met u
Om onze relatie met u te beheren, zoals:
(a) meldingen over wijzigingen aan onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) verzoek om een recensie te plaatsen of een enquête in te vullen
(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd voor onze legitieme belangen (om schulden te vorderen)
Om onze relatie met u te beheren, zoals:
(a) meldingen over wijzigingen aan onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) verzoek om een recensie te plaatsen of een enquête in te vullen
(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving
(c) Benodigd voor onze legitieme belangen (om onze registers actueel te houden en om te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u deel te kunnen laten nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of enquête(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd voor onze legitieme belangen (om te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om die te ontwikkelen en voor bedrijfsgroei)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en opslag van gegevens)(a) Benodigd voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, levering van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en voor werkzaamheden in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepherstructurering)
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving
Om u relevante websitecontent en advertenties te tonen en de effectiviteit van de advertenties die we weergeven te meten en te kunnen doorgrondenBenodigd voor onze legitieme belangen (om te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om die te ontwikkelen, voor bedrijfsgroei en als input voor onze marketingstrategie)
Om gegevensanalyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketingactiviteiten, klantrelaties en klantervaringen te verbeterenBenodigd voor onze legitieme belangen (om klantsoorten te bepalen voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en als input voor onze marketingstrategie)
Om u suggesties en aanbevelingen te geven over producten of diensten die voor u interessant kunnen zijnBenodigd voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en voor bedrijfsgroei)
Om u te assisteren bij eventuele geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot uw Elcometer-product of garantie

(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving
(c) Benodigd voor onze legitieme belangen (om klanttevredenheid te garanderen)

Om frauduleuze transacties te detecteren en voorkomenBenodigd voor onze legitieme belangen
Om ondersteuning te leveren bij technische kwesties(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving
(c) Benodigd voor onze legitieme belangen (om te garanderen dat klanten op de hoogte zijn van updates voor onze producten en systemen en voor bedrijfsgroei)

We houden u graag op de hoogte over nieuwe producten, komende evenementen en mogelijkheden om nieuwe Elcometer-producten te testen.

Dit doen we op verschillende manieren, waaronder via e-mail, post, social media platforms en telefoon, maar alleen als u dat wilt. We willen garanderen dat u tevreden bent met de communicatie die u van ons ontvangt.

Daarom beloven we:

 • Alleen marketingberichten te sturen als u daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Alleen bedrijven van de Elcometer Group of een erkende distributeur in uw land toestemming te geven voor het sturen van marketingberichten als u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Uw persoonsgegevens nooit door te geven aan partijen buiten de Elcometer Group of ons netwerk van erkende distributeurs voor gebruik van eigen marketingdoeleinden, en
 • U de mogelijkheid te geven om op elk gewenst moment ondersteunings- of marketingberichten stop te zetten
Inschrijven/stuur berichten
Als u voorheen niet heeft aangegeven benaderd te willen worden voor marketingberichten, kunt u zich hiervoor alsnog aanmelden (soms aangeduid met ‘opt-in’) door:
 • Contact op te nemen met Elcometer met de mededeling dat u berichten wilt ontvangen;
 • In te loggen op uw online account (indien aanwezig) en uw voorkeuren te wijzigen.
 • Het online contactformulier in te vullen en in te dienen.
Uitschrijven/stop met berichten sturen
Als u niet langer marketing- of ondersteuningsberichten wilt ontvangen (soms aangeduid als ‘opt-out’), kunt u dat op elk moment stopzetten door:
 • Contact op te nemen met Elcometer of een erkende distributeur in uw land met de mededeling dat u onze berichten niet langer wilt ontvangen;
 • Door gebruik te maken van de uitschrijfoptie in al onze e-mail- marketing- en ondersteuningsberichten;
 • In te loggen op uw online account (indien aanwezig) en uw voorkeuren te wijzigen.
 • Ons privacyteam te mailen via registration@elcometer.com

Ten eerste verkopen we nooit uw persoonsgegevens aan anderen en delen die alleen conform het privacybeleid of als u ons daarom vraagt. Naast het delen van persoonsgegevens met de hieronder beschreven specifieke externe partijen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden waaraan we delen van ons bedrijf of activa verkopen, overdoen of samenvoegen. Bij wijzigingen aan de Elcometer Group kunnen de nieuwe eigenaren of juridische entiteiten uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als andere leden van de Elcometer Group.

De meeste processen, procedures en systemen van Elcometer worden gedeeld binnen de Elcometer Group, wat betekent dat we uw persoonsgegevens wellicht onderling moeten delen. We zorgen dat inzage in uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de medewerkers die ze nodig hebben, en dat alle medewerkers begrijpen hoe en waarom we uw persoonsgegevens beschermen.

We delen uw persoonsgegevens met bepaalde externe dienstverleners. Deze dienstverleners hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens benodigd om hun diensten te verzorgen. Ze zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en mogen die niet anders dan conform ons verzoek gebruiken en altijd conform dit privacybeleid. Deze externe dienstverleners zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
 • Erkende distributeurs; bedrijven in bepaalde landen die ons assisteren bij de verkoop van onze producten;
 • Partijen die ons helpen om producten aan u te leveren;
 • Externe partijen die ons helpen met maildiensten, de verwerking van productaankopen, financiële diensten, IT-services (bv. gegevensopslag), beveiligingsdiensten en schadeclaims;
 • Professionele adviseurs, waaronder juridisch adviseurs, bankiers, accountants en verzekeraars;
 • De belastingdienst, toezichthouders en overige instanties.

Let op: Als u een product bij ons aanschaft, slaan wij uw kaartgegevens niet op. Deze gegevens worden opgeslagen door partners die onze betalingen verwerken en die gespecialiseerd zijn in het veilig elektronisch registreren en verwerken van transacties met creditcards/betaalkaarten.

Persoonsgegevens binnen de Europese Unie zijn beschermd door wetgeving inzake gegevensbescherming, maar andere landen beschermen uw persoonsgegevens niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier.

Wij zijn een mondiale organisatie met actieve bedrijven en kantoren in de hele wereld. We werken tevens met een mondiaal netwerk van erkende distributeurs zodat we gespecialiseerde ondersteuning kunnen bieden in uw land. Uw persoonsgegevens kunnen daarom buiten de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen en verwerkt worden. Dit doen we alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u uw persoonsgegevens bij ons indient, vragen we u akkoord te gaan met deze overdracht, opslag en verwerking van uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens op deze manier worden behandeld, vink dan het keuzevakje ‘Ik ga akkoord’ niet aan en ga niet verder met uw verzoek. Als u doorgaat met uw verzoek, wordt automatisch een bericht verstuurd naar het relevante lid van de Elcometer Group of erkende distributeur (wat van toepassing is) verantwoordelijk voor het afhandelen van uw verzoek.

Hoewel we alle maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te garanderen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld, garanderen we niet dat de landen waarnaar uw informatie wordt overgedragen, de persoonsgegevens even veilig behandelen zoals wordt verwacht van landen die actief zijn binnen de EER. Als u uw persoonsgegevens niet wenst over te dragen naar een extern land of externe partij kunnen we uw verzoek misschien niet in behandeling nemen.

Leden van de Elcometer Group of Elcometer-distributeurs gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw vraag verder te verwerken, om informatie, producten en diensten te leveren gerelateerd aan uw vraag en om verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en de onderdelen van de Elcometer Group of erkende distributeur

Als u meer informatie wilt over hoe we op mondiaal niveau omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via registration@elcometer.com.

We delen uw persoonsgegevens als we daartoe een juridische verplichting hebben voortkomend uit onder andere: een juridisch proces, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of om te voldoen aan wetgeving van andere nationale, staats-, provinciale of lokale overheden. Als u meer informatie wilt over hoe we uw persoonsgegevens delen, stuur dan een mail naar ons privacyteam via registration@elcometer.com.

Wij bieden links aan naar andere websites zoals links naar websites van erkende distributeurs die niet beheerd en gecontroleerd worden door Elcometer. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of hoe de externe verantwoordelijke partijen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij geven geen aanbevelingen of verklaringen over de websites van externe partijen.

Deze externe websites hebben doorgaans hun eigen privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. U dient dit privacybeleid nauwkeurig te lezen voordat u gebruikmaakt van deze websites om zeker te zijn dat u tevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als we die nodig hebben voor gebruik conform dit privacybeleid en zolang dat wettelijk is toegestaan. De werkelijke periode waarop we uw persoonsgegevens bewaren, varieert en is afhankelijk van het type persoonsgegevens en hoe die worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een product koopt, slaan we informatie over u en uw aankoop op gedurende de duur van de garantieperiode.

U hebt het recht om de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, bij te werken en aan te passen. Dit kunt u voor sommige van de persoonsgegevens doen als u een online account hebt. Raadpleeg de sectie ‘Hoe kunt u de manier wijzigen waarop we contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning?’ als u de manier wilt wijzigen waarop we contact met u opnemen.

In bepaalde omstandigheden kunt u tevens:
 • Vragen om inzage in uw persoonsgegevens;
 • Vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • Bezwaar maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Vragen om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of begrenzen;
 • Vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of wissen, of
 • Vragen om uw persoonsgegevens te leveren aan een externe dienstverlener;
 • Uw toestemming intrekken.
Houd er rekening mee dat deze rechten niet altijd gelden en dat er bepaalde uitzonderingen voor gelden. U moet zich ook kunnen legitimeren voordat we bepaalde verzoeken kunnen inwilligen.

Als wetgeving in uw land toestaat om een vergoeding te vragen voor inzage in uw persoonsgegevens of voor de uitoefening van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, laten we dat weten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via registration@elcometer.com.

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisationele maatregelen (waaronder encryptie) om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen en evalueren die regelmatig. We beschermen uw persoonsgegevens met een combinatie van fysieke en IT beveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontroles die de manier beperken en beheren waarop we uw persoonsgegevens verwerken, beheren en behandelen. We zorgen ook dat ons personeel adequaat is getraind in het beschermen van uw persoonsgegevens. Als onderdeel van onze procedures kunnen we u vragen zich te legitimeren voordat we de persoonsgegevens met u delen.

De websites, apps en producten van Elcometer zijn niet bedoeld voor kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als kind mag je niet proberen om je te registreren voor onze websites, apps of producten of anderszins persoonsgegevens aan ons af te staan. Als we er achter komen dat we onbedoeld persoonsgegevens van een kind hebben verkregen, wissen we die informatie zo spoedig mogelijk.

Als u een kind kent dat zijn persoonsgegevens aan ons heeft verschaft, neem dan contact op registration@elcometer.com.

Dit privacybeleid is vertaald uit het Engels in de officiële taal van een aantal landen. Dit hebben we gedaan om het beleid duidelijk en toegankelijk te maken voor alle gebruikers van onze websites en apps.

Als er conflicten of inconsistenties zijn tussen de vertaalde versies van dit privacybeleid, is de Engelse versie leidend.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt in Januari 2021.

inzage in uw informatie

u kunt inzage en een exemplaar van uw persoonsgegevens aanvragen om te controleren of we die rechtmatig verwerken

correctieu kunt ons vragen onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens die we van u bewaren te corrigeren
wissenu kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of wissen, als:
(a) er voor ons geen goede reden bestaat om de gegevens te blijven verwerken;
(b) u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken (zie hieronder);
(c) we uw informatie op onrechtmatige wijze hebben verwerkt, of
(d) we conform lokale wetgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen.
Om specifieke juridische redenen zijn we wellicht niet altijd in staat om te voldoen aan uw verzoek, maar dat delen we u mee bij het indienen van het verzoek.
bezwaar makenu kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als:
(a) we ons op legitieme belangen (of die van derden) baseren voor het verwerken van uw persoonsgegevens en u denkt dat dit inbreuk maakt op uw grondrechten en vrijheden;
(b) we uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.
In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we zwaarwegende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken omdat die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden. In zulke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens blijven verwerken voor dergelijke doelen.

verwerking beperken

u kunt ons vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens op te schorten of te beperken, als:
(a) u wilt dat we de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens vaststellen;
(b) ons gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat we die wissen;
(c) u wilt dat we uw persoonsgegevens bewaren (hoewel dat niet langer vereist is) aangezien u die nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of
(d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, maar we moeten verifiëren of er dwingende legitieme redenen bestaan om deze te blijven gebruiken.

verzoek tot gegevensoverdracht

u kunt overdracht aanvragen van uw persoonsgegevens die op automatische wijze worden bewaard en waarvoor u toestemming hebt gegeven om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, of die we nodig hebben voor de uitvoering van ons contact met u, aan u of een externe partij. We leveren uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machineleesbare indeling.

toestemming intrekken

u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (indien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van consent). Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.