© Elcometer Limited, 2021

Met de uitdrukkingen ‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ wordt bedoeld dat deze elektronische accessoires speciaal zijn ontworpen voor respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de ontwerper verklaart de prestatiestandaarden van Apple te hebben nageleefd. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of dat het voldoet aan veiligheidsstandaarden en wettelijke standaarden. Let op: als u deze accessoire gebruikt in combinatie met een iPod, iPhone of iPad kan dit de prestaties van de draadloze verbinding beïnvloeden.

iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Geschikt voor mobiele apparaten die draaien onder Android software versie 2.1 of nieuwer.   Android™ en Google Play zijn handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Elcometer Limited gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Elcometer en ElcoMaster zijn gedeponeerde handelsmerken van Elcometer Limited.

PINIP™, ViscosityMaster™, ElcoCalc™, ElcoMonitor™, elcoTOUGH™, ElcoFit™, CoverMaster™, Bigfoot™ & ThruPaint™ zijn handelsmerken van Elcometer Limited.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 

Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen. Alle meters worden geleverd met standaard 1 jaar garantie, tenzij anders vermeld.

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit Document mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of anderszins) of vertaald in enige taal, in enige vorm of door enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.