Bedrijfsbeleid

Bij Elcometer doen we ons uiterste best om uw privacy te beschermen en respecteren.

In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken, hoe u er controle over kunt uitvoeren en hoe we de gegevens beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen via de Elcometer-websites en de persoonsgegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u een bezoek brengt aan een van onze kantoren, beursstands of evenementen). 

Het is van belang dat u deze privacyverklaring leest, samen met eventuele algemene voorwaarden die we u van tijd tot tijd aanbieden of ter beschikking stellen. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om daarop voorrang te hebben.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen, of door gebruik te blijven maken van onze websites, verklaart u de voorwaarden van dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen. We nemen de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die we van u verzamelen, hebben de intentie transparant met uw gegevens om te gaan en geven u controle over deze gegevens.

Als u vragen of opmerkingen hebt, verontrust bent over enig aspect van dit privacybeleid of hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen, kunt u mailen naar registration@elcometer.com of een brief schrijven naar Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester M43 6BU. 

Mogelijke toekomstige wijzigingen aan het privacybeleid publiceren we op deze pagina. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Het is van belang dat de persoonsgegevens die we van u bewaren correct en actueel zijn. Houd ons daarom op de hoogte over wijzigingen aan uw persoonsgegevens gedurende uw relatie met ons.

Elcometer is wereldleider in het ontwerpen, vervaardigen en leveren van straalreinigingsapparatuur en inspectieapparatuur voor de coating-, beton- en metaaldetectie-industrie.
Elcometer is opgebouwd uit verschillende juridische entiteiten, waarover u hier [Link] gedetailleerde informatie aantreft. Dit privacybeleid is uitgegeven namens deze entiteiten. Als we de termen ‘Elcometer’, ‘ons’, ‘we’ of ‘onze’ gebruiken, bedoelen we deze bedrijven en het betreffende bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw informatie, indien van toepassing. In de voorwaarden van onze website en als u een product of dienst van afneemt, laten we u weten welke juridische entiteit de beheerder is van uw persoonsgegevens. Als u onze kantoren bezoekt, is het bedrijf dat in dat kantoor actief is de beheerder van uw persoonsgegevens. Als u een evenement bijwoont, is het bedrijf dat een dergelijk evenement organiseert de beheerder van uw persoonsgegevens of het bedrijf dat uw land vertegenwoordigt.

De hoofdreden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is om de door u aangevraagde producten en diensten te leveren en om diensten, producten en ervaringen te verbeteren. 

Persoonsgegevens worden in de hele wereld net iets anders gedefinieerd. Om uw privacy te garanderen en uw informatie te beschermen, definiëren wij persoonsgegevens als: alle informatie die gebruikt kan worden om u of andere levende individuen te identificeren. 

Via interacties met ons deelt u of verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

 • Identiteitsgegevens – waaronder volledige naam en titel, gebruikersnaam of andere vergelijkbare identificatiemiddelen, geslacht;
 • Contactgegevens – waaronder uw adres, vestigingsland, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer;
 • Financiële gegevens – bankgegevens en betaalkaartgegevens;
 • Arbeidsgegevens – waaronder certificaten, kwalificaties en werkervaring;
 • Transactiegegevens – waaronder uw bestelgeschiedenis, de producten die u koopt en overige zaken met betrekking tot uw account of bestellingen;
 • Technische gegevens – waaronder het IP-adres (Internet Protocol), uw inloggegevens, browsergegevens, tijdzone, datum en tijd van de interactie, browser plug-ins, besturingssysteem, platform en overige technologie aanwezig op het apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website of app;
 • Profielgegevens – waaronder uw gebruikersnaam, wachtwoord, feedback, enquêteantwoorden;
 • Gebruiksgegevens – waaronder informatie over hoe en wanneer u onze producten, diensten, website of apps gebruikt;
 • Marketinggegevens – waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten en uw communicatievoorkeuren.

In sommige gevallen hebben we die informatie nodig om de door u aangevraagde producten of diensten te leveren. We hebben bijvoorbeeld uw betaalgegevens nodig als u een product koopt en uw adres om het product af te leveren. Als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verzamelen, of conform de voorwaarden van een overeenkomst met u, en u laat na om de gevraagde informatie te leveren, zijn we mogelijk niet in staat om de overeenkomst uit te voeren. In een dergelijk geval zijn we wellicht genoodzaakt de levering van producten of diensten te annuleren. We brengen u hierover op een relevant moment op de hoogte.

Als u persoonsgegevens van anderen met ons deelt (bijvoorbeeld als u een Elcometer-product koopt voor die persoon, of als u een ander registreert voor een Elcometer-app), dan moet u bij die persoon controleren of hij of zij akkoord gaat met het delen van de persoonsgegevens, en of wij die conform dit privacybeleid mogen gebruiken.

We verzamelen en delen tevens geanonimiseerde gegevens en geaggregeerde gegevens zoals statistische gegevens of demografische gegevens voor enig doel. Hoewel dergelijke gegevens ontleend kunnen zijn aan uw persoonsgegevens worden die niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens niet direct of indirect te herleiden zijn op uw identiteit.    

We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens van u (waaronder ras, etniciteit, religieuze of filosofische overtuiging, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische of biometrische gegevens).

We gebruiken verschillende methoden om persoonsgegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:

Persoonlijke interacties – u kunt een verscheidenheid aan persoonsgegevens verschaffen als u onze evenementen bijwoont, kantoren bezoekt of post stuurt, waaronder: uw identiteit, contactgegevens, arbeidsgegevens en financiële gegevens.

Elektronische interacties – doorgaans verschaft u ons uw identiteit, contactinformatie, klantgegevens, financiële gegevens, transactiegegevens, technische gegevens en profielgegevens als u op een van de volgende manieren contact maakt: via onze website, e-mail, telefoon, als u een product of dienst bestelt, een offerte aanvraagt, een gebruikersaccount aanmaakt, zich abonneert op een dienst of publicaties, vraagt om marketingberichten toegestuurd te krijgen, feedback levert, uw garantie registreert, een enquête invult, uw accountgegevens bijwerkt, Elcometer-software downloadt of technische assistentie vraagt via onze website.  

Geautomatiseerde technologieën – als u gebruikmaakt van onze website, een e-mail stuurt of onze apps gebruikt, kunnen we de volgende gegevens geautomatiseerd verzamelen: uw technische gegevens, gebruiksgegevens, het internetadres waarvan u werd doorgestuurd naar onze website en informatie over hoe u onze websites of apps gebruikt. We gebruiken deze informatie om te bepalen hoe goed onze websites en apps functioneren, hoe ze gebruikt worden en waarnaar gebruikers het vaakst kijken, en om automatische spam te voorkomen. We volgen onze e-mails om te zien hoe u ermee omgaat; onder andere om te zien of ze zijn afgeleverd, of u ze opent, en of u klikt op een link om meer informatie te krijgen over Elcometer.

Dienstverleners van analytische gegevens – we maken op onze site gebruik van Google Analytics voor het inzichtelijk maken van het websitegebruik middels geanonimiseerde gegevens. We gebruiken de verzamelde informatie om rapporten samen te stellen ter analyse en om de site verder te verbeteren. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysen waarna we de gegevens verwijderen. Google analytics maakt gebruik van cookies als onderdeel van het analytische proces. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over deze en andere cookies die gebruikt worden op onze website. Momenteel reageren we niet op Do Not Track (DNT, niet volgen) signalen.

Social media – wellicht maakt u gebruik van social media om contact met ons op te nemen over uw Elcometer-producten, of om een recensie te schrijven. We bekijken openbaar beschikbare social media sites en andere websites om een beter begrip te krijgen van wat men zegt over ons, onze producten, technologie en diensten, en om klanten te assisteren die ons graag via social media benaderen. We verzamelen alleen de informatie over u die u openbaart via dergelijke websites (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). We zorgen dat alle informatie die we gebruiken een correcte bronvermelding krijgt of wordt geanonimiseerd.

We gebruiken alleen uw persoonsgegevens als wetgeving dat toestaat. Gewoonlijk gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u zullen aangaan of die we met u zijn aangegaan;
 • als het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en grondrechten geen voorrang hebben op die belangen;
 • als we moeten voldoen aan wet- of regelgeving;
 • om diensten, producten en ervaringen te leveren en verbeteren.

Over het algemeen baseren we ons niet op toestemming als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve voor het sturen van elektronische marketingberichten of wanneer we uw persoonsgegevens moeten overzetten tot buiten de EEA om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen. U hebt het recht om uw toestemming voor marketingactiviteiten op elk moment in te trekken en doet dit door contact op te nemen of [Hoe kunt u de manier wijzigen waarop we contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning?], onderstaande informatie te raadplegen over hoe u dit kunt doen.

Onderstaande tabel beschrijft de manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke wettelijke grondslag we dat doen. We hebben tevens vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn en waar die toepasselijk zijn.

Merk op dat we uw persoonsgegevens voor meerdere wettelijke grondslagen kunnen gebruiken afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw informatie gebruiken. Neem contact met ons op als u gedetailleerde informatie wenst over specifieke wettelijke grondslagen waarop we uw persoonsgegevens verwerken indien meer dan een grondslag is opgenomen in onderstaande tabel.


Om onze relatie met u te beheren, zoals:
(a) meldingen over wijzigingen aan onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) verzoek om een recensie te plaatsen of een enquête in te vullen

(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd voor onze legitieme belangen (om schulden te vorderen)

Om onze relatie met u te beheren, zoals:
(a) meldingen over wijzigingen aan onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) verzoek om een recensie te plaatsen of een enquête in te vullen

(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving
(c) Benodigd voor onze legitieme belangen (om onze registers actueel te houden en om te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u deel te kunnen laten nemen aan een prijsvraag, wedstrijd of enquête

(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd voor onze legitieme belangen (om te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om die te ontwikkelen en voor bedrijfsgroei)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en opslag van gegevens)

(a) Benodigd voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, levering van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en voor werkzaamheden in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepherstructurering)
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving

Om u relevante websitecontent en advertenties te tonen en de effectiviteit van de advertenties die we weergeven te meten en te kunnen doorgronden

Benodigd voor onze legitieme belangen (om te analyseren hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om die te ontwikkelen, voor bedrijfsgroei en als input voor onze marketingstrategie)

Om gegevensanalyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketingactiviteiten, klantrelaties en klantervaringen te verbeteren

Benodigd voor onze legitieme belangen (om klantsoorten te bepalen voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en als input voor onze marketingstrategie)

Om u suggesties en aanbevelingen te geven over producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn

Benodigd voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en voor bedrijfsgroei)

Om u te assisteren bij eventuele geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot uw Elcometer-product of garantie

(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving
(c) Benodigd voor onze legitieme belangen (om klanttevredenheid te garanderen)

Om frauduleuze transacties te detecteren en voorkomen

Benodigd voor onze legitieme belangen

Om ondersteuning te leveren bij technische kwesties

(a) Uitvoering van contract met u
(b) Benodigd om te voldoen aan wet- of regelgeving
(c) Benodigd voor onze legitieme belangen (om te garanderen dat klanten op de hoogte zijn van updates voor onze producten en systemen en voor bedrijfsgroei)

We houden u graag op de hoogte over nieuwe producten, komende evenementen en mogelijkheden om nieuwe Elcometer-producten te testen.

Dit doen we op verschillende manieren, waaronder via e-mail, post, social media platforms en telefoon, maar alleen als u dat wilt. We willen garanderen dat u tevreden bent met de communicatie die u van ons ontvangt.


Daarom beloven we:

 • Alleen marketingberichten te sturen als u daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Alleen bedrijven van de Elcometer Group of een erkende distributeur in uw land toestemming te geven voor het sturen van marketingberichten als u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Uw persoonsgegevens nooit door te geven aan partijen buiten de Elcometer Group of ons netwerk van erkende distributeurs voor gebruik van eigen marketingdoeleinden, en
 • U de mogelijkheid te geven om op elk gewenst moment ondersteunings- of marketingberichten stop te zetten

Inschrijven/stuur berichten

Als u voorheen niet heeft aangegeven benaderd te willen worden voor marketingberichten, kunt u zich hiervoor alsnog aanmelden (soms aangeduid met ‘opt-in’) door:

 • Contact op te nemen met Elcometer met de mededeling dat u berichten wilt ontvangen;
 • In te loggen op uw online account (indien aanwezig) en uw voorkeuren te wijzigen.
 • Het online contactformulier in te vullen en in te dienen.

Uitschrijven/stop met berichten sturen

Als u niet langer marketing- of ondersteuningsberichten wilt ontvangen (soms aangeduid als ‘opt-out’), kunt u dat op elk moment stopzetten door:

 • Contact op te nemen met Elcometer of een erkende distributeur in uw land met de mededeling dat u onze berichten niet langer wilt ontvangen;
 • Door gebruik te maken van de uitschrijfoptie in al onze e-mail- marketing- en ondersteuningsberichten;
 • In te loggen op uw online account (indien aanwezig) en uw voorkeuren te wijzigen.
 • Ons privacyteam te mailen via registration@elcometer.com

Ten eerste verkopen we nooit uw persoonsgegevens aan anderen en delen die alleen conform het privacybeleid of als u ons daarom vraagt. Naast het delen van persoonsgegevens met de hieronder beschreven specifieke externe partijen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden waaraan we delen van ons bedrijf of activa verkopen, overdoen of samenvoegen. Bij wijzigingen aan de Elcometer Group kunnen de nieuwe eigenaren of juridische entiteiten uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als andere leden van de Elcometer Group.

De meeste processen, procedures en systemen van Elcometer worden gedeeld binnen de Elcometer Group, wat betekent dat we uw persoonsgegevens wellicht onderling moeten delen. We zorgen dat inzage in uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de medewerkers die ze nodig hebben, en dat alle medewerkers begrijpen hoe en waarom we uw persoonsgegevens beschermen. 

We delen uw persoonsgegevens met bepaalde externe dienstverleners. Deze dienstverleners hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens benodigd om hun diensten te verzorgen. Ze zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en mogen die niet anders dan conform ons verzoek gebruiken en altijd conform dit privacybeleid. Deze externe dienstverleners zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Erkende distributeurs; bedrijven in bepaalde landen die ons assisteren bij de verkoop van onze producten;
 • Partijen die ons helpen om producten aan u te leveren;
 • Externe partijen die ons helpen met maildiensten, de verwerking van productaankopen, financiële diensten, IT-services (bv. gegevensopslag), beveiligingsdiensten en schadeclaims;
 • Professionele adviseurs, waaronder juridisch adviseurs, bankiers, accountants en verzekeraars;
 • De belastingdienst, toezichthouders en overige instanties.

Let op: Als u een product bij ons aanschaft, slaan wij uw kaartgegevens niet op. Deze gegevens worden opgeslagen door partners die onze betalingen verwerken en die gespecialiseerd zijn in het veilig elektronisch registreren en verwerken van transacties met creditcards/betaalkaarten.

Persoonsgegevens binnen de Europese Unie zijn beschermd door wetgeving inzake gegevensbescherming, maar andere landen beschermen uw persoonsgegevens niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier.  

Wij zijn een mondiale organisatie met actieve bedrijven en kantoren in de hele wereld. We werken tevens met een mondiaal netwerk van erkende distributeurs zodat we gespecialiseerde ondersteuning kunnen bieden in uw land. Uw persoonsgegevens kunnen daarom buiten de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen en verwerkt worden. Dit doen we alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u uw persoonsgegevens bij ons indient, vragen we u akkoord te gaan met deze overdracht, opslag en verwerking van uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens op deze manier worden behandeld, vink dan het keuzevakje ‘Ik ga akkoord’ niet aan en ga niet verder met uw verzoek. Als u doorgaat met uw verzoek, wordt automatisch een bericht verstuurd naar het relevante lid van de Elcometer Group of erkende distributeur (wat van toepassing is) verantwoordelijk voor het afhandelen van uw verzoek.

Hoewel we alle maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te garanderen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld, garanderen we niet dat de landen waarnaar uw informatie wordt overgedragen, de persoonsgegevens even veilig behandelen zoals wordt verwacht van landen die actief zijn binnen de EER. Als u uw persoonsgegevens niet wenst over te dragen naar een extern land of externe partij kunnen we uw verzoek misschien niet in behandeling nemen.

Leden van de Elcometer Group of Elcometer-distributeurs gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw vraag verder te verwerken, om informatie, producten en diensten te leveren gerelateerd aan uw vraag en om verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en de onderdelen van de Elcometer Group of erkende distributeur

Als u meer informatie wilt over hoe we op mondiaal niveau omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via registration@elcometer.com.

 We delen uw persoonsgegevens als we daartoe een juridische verplichting hebben voortkomend uit onder andere: een juridisch proces, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of om te voldoen aan wetgeving van andere nationale, staats-, provinciale of lokale overheden. Als u meer informatie wilt over hoe we uw persoonsgegevens delen, stuur dan een mail naar ons privacyteam via registration@elcometer.com.

Wij bieden links aan naar andere websites zoals links naar websites van erkende distributeurs die niet beheerd en gecontroleerd worden door Elcometer. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of hoe de externe verantwoordelijke partijen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij geven geen aanbevelingen of verklaringen over de websites van externe partijen.

Deze externe websites hebben doorgaans hun eigen privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld. U dient dit privacybeleid nauwkeurig te lezen voordat u gebruikmaakt van deze websites om zeker te zijn dat u tevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als we die nodig hebben voor gebruik conform dit privacybeleid en zolang dat wettelijk is toegestaan. De werkelijke periode waarop we uw persoonsgegevens bewaren, varieert en is afhankelijk van het type persoonsgegevens en hoe die worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een product koopt, slaan we informatie over u en uw aankoop op gedurende de duur van de garantieperiode.

U hebt het recht om de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, bij te werken en aan te passen. Dit kunt u voor sommige van de persoonsgegevens doen als u een online account hebt. Raadpleeg de sectie ‘Hoe kunt u de manier wijzigen waarop we contact met u opnemen over onze producten, diensten en ondersteuning?’ als u de manier wilt wijzigen waarop we contact met u opnemen. 

In bepaalde omstandigheden kunt u tevens:

 • Vragen om inzage in uw persoonsgegevens;
 • Vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • Bezwaar maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Vragen om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of begrenzen;
 • Vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of wissen, of
 • Vragen om uw persoonsgegevens te leveren aan een externe dienstverlener;
 • Uw toestemming intrekken.

 

Houd er rekening mee dat deze rechten niet altijd gelden en dat er bepaalde uitzonderingen voor gelden. U moet zich ook kunnen legitimeren voordat we bepaalde verzoeken kunnen inwilligen.


Als wetgeving in uw land toestaat om een vergoeding te vragen voor inzage in uw persoonsgegevens of voor de uitoefening van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, laten we dat weten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via registration@elcometer.com.

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisationele maatregelen (waaronder encryptie) om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen en evalueren die regelmatig. We beschermen uw persoonsgegevens met een combinatie van fysieke en IT beveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontroles die de manier beperken en beheren waarop we uw persoonsgegevens verwerken, beheren en behandelen. We zorgen ook dat ons personeel adequaat is getraind in het beschermen van uw persoonsgegevens. Als onderdeel van onze procedures kunnen we u vragen zich te legitimeren voordat we de persoonsgegevens met u delen.

De websites, apps en producten van Elcometer zijn niet bedoeld voor kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als kind mag je niet proberen om je te registreren voor onze websites, apps of producten of anderszins persoonsgegevens aan ons af te staan. Als we er achter komen dat we onbedoeld persoonsgegevens van een kind hebben verkregen, wissen we die informatie zo spoedig mogelijk. 

Als u een kind kent dat zijn persoonsgegevens aan ons heeft verschaft, neem dan contact op  registration@elcometer.com.

Dit privacybeleid is vertaald uit het Engels in de officiële taal van een aantal landen. Dit hebben we gedaan om het beleid duidelijk en toegankelijk te maken voor alle gebruikers van onze websites en apps.
Als er conflicten of inconsistenties zijn tussen de vertaalde versies van dit privacybeleid, is de Engelse versie leidend.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt in januari 2021.

inzage in uw informatie

u kunt inzage en een exemplaar van uw persoonsgegevens aanvragen om te controleren of we die rechtmatig verwerken

correctie

u kunt ons vragen onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens die we van u bewaren te corrigeren

wissen

u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of wissen, als:
(a) er voor ons geen goede reden bestaat om de gegevens te blijven verwerken;
(b) u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken (zie hieronder);
(c) we uw informatie op onrechtmatige wijze hebben verwerkt, of
(d) we conform lokale wetgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen.
Om specifieke juridische redenen zijn we wellicht niet altijd in staat om te voldoen aan uw verzoek, maar dat delen we u mee bij het indienen van het verzoek.

bezwaar maken

u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als:
(a) we ons op legitieme belangen (of die van derden) baseren voor het verwerken van uw persoonsgegevens en u denkt dat dit inbreuk maakt op uw grondrechten en vrijheden;
(b) we uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.
In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we zwaarwegende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken omdat die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden. In zulke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens blijven verwerken voor dergelijke doelen.

verwerking beperken

u kunt ons vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens op te schorten of te beperken, als:
(a) u wilt dat we de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens vaststellen;
(b) ons gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat we die wissen;
(c) u wilt dat we uw persoonsgegevens bewaren (hoewel dat niet langer vereist is) aangezien u die nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of
(d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, maar we moeten verifiëren of er dwingende legitieme redenen bestaan om deze te blijven gebruiken.

verzoek tot gegevensoverdracht

u kunt overdracht aanvragen van uw persoonsgegevens die op automatische wijze worden bewaard en waarvoor u toestemming hebt gegeven om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, of die we nodig hebben voor de uitvoering van ons contact met u, aan u of een externe partij. We leveren uw persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machineleesbare indeling.

toestemming intrekken

u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (indien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van consent). Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.

Doel

Dit beleid geeft de verantwoordelijkheid aan van Elcometer Ltd. als rechtspersoon (inclusief alle Elcometer dochterondernemingen waar deze ook gevestigd mogen zijn) en alle Elcometer werknemers en haar dochters (hierna genoemd de Groep) voor het in acht nemen en naleven van het beleid van de Groep met betrekking to omkoping en corruptie.

Dit beleid geeft ook informatie en richting aan alle werknemers van de Groep om omkoping en corruptie te herkennen en er mee om te gaan.

Het beleid

Het is beleid van de groep om zaken te doen op een eerlijke en ethische manier. Een zero-tolerantie aanpak met betrekking tot omkoping en corruptie wordt door de Groep gevoerd en zij is vastbesloten om professioneel, eerlijk en met integriteit te handelen waar zij zaken doet. De Groep is vastbesloten om een effectief systeem te implementeren en te handhaven om omkoping tegen te gaan.

Wetgeving

De Bribery act 2010 is onderdeel van UK wetgeving sinds 1 juli 2011.

Omkoping is nu strafbaar voor zowel individuen (tot 10 jaar gevangenisstraf en ongelimiteerde boetes) als ook rechtspersonen (ongelimiteerde boetes). Het is nu ook een misdrijf voor rechtspersonen om omkoping niet te voorkomen.

Dit is geldig voor alle UK ondernemingen en iedere andere onderneming, waar ook geregistreerd, als het zaken doet in de UK of wordt geleid door personen met een relatie met de UK. Dit beleid is dus van toepassing op de buitenlandse dochters van Elcometer Ltd. als ook voor de UK onderneming.

Wat wordt behandeld in dit beleid?

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers (permanent, tijdelijk contract of tijdelijk), consultants, zzp’ers, werknemers van een uitzendbureau dan wel ieder persoon die diensten biedt aan de Groep (hierna aan te duiden als werknemers)

Wat is omkoping?

Omkoping is een financieel of ander voordeel aangeboden of gegeven aan een persoon om een zakelijk, contractueel of persoonlijk gewin te behalen (voor de volledigheid en om twijfel te voorkomen, het afprijzen van producten valt hier niet onder).

Onder de Bribery Act 2010 is het een misdrijf om een ander om te kopen of om smeergeld te ontvangen. Geld hoeft niet betaald te zijn om in strijd met de Bribery Act 2010 te handelen – een persoon kan schuldig zijn aan een misdrijf als zij aanbiedt of belooft te betalen of vraagt of overeenkomt te ontvangen een financieel of ander voordeel.

Giften en gastvrijheid

De Groep zal geen giften of gastvrijheid verschaffen met de intentie om iemand over te halen incorrect te handelen of te beïnvloeden enige commerciële- of overheidvertegenwoordiger bij de uitoefening van zijn beroep. De Groep zal geen contributies doen aan enige politieke partij en geen liefdadigheid donaties schenken met als doel het behalen van enig zakelijk voordeel.

Dit beleid verbiedt niet het geven en ontvangen van promotionele giften van lage waarde en het aanbieden van normale en gebruikelijke gastvrijheid. Zoals weergegeven in het Elcometer Ltd werknemers handboek moeten aangeboden giften en ontspanning boven een bedrag van EURO 50,00 niet worden geaccepteerd zonder goedkeuring van een lid van de raad van bestuur.

Aangeboden en ontvangen giften en gastvrijheid moeten redelijk en verantwoordbaar zijn. De volgende punten zijn bedoeld als richtlijn in deze:

 • Giften of gastvrijheid worden niet aangeboden met de intentie van het beïnvloeden van derde partijen om te bemachtigen of behouden van zaken of zakelijk voordeel, of expliciet of impliciet in ruil voor gunsten of voordelen.
 • Het is geen gift in strijd met de wetgeving
 • Het wordt aangeboden namens de onderneming en niet namens het individu;
 • Het is geen contant geld of een contant geld equivalent (zoals cadeaubonnen of vouchers);
 • Het is geschikt gegeven de omstandigheden ( bijvoorbeeld, kleine giften tijdens de Kerst periode);
 • In achtnemend de reden van de gift, het is geschikt naar omstandigheden, waarde en wordt gegeven op het juiste tijdstip.;
 • Het wordt openlijk aangeboden en niet in het geheim.

Administratie

De Groep zal financiële administratie bijhouden en heeft afdoende interne controles welke kunnen aantonen de zakelijke redenen voor het doen van betalingen aan derde partijen.

Werknemers moeten er voor zorg dragen dat alle onkosten die gerelateerd zijn aan gastvrijheid, giften en onkosten met derde partijen worden ingediend in overeenstemming met het onkostenbeleid van iedere business en met uitdrukkelijke vermelding van de reden van uitgave.

Alle verslagen, facturen, memoranda en andere documenten gerelateerd aan de omgang met derde partijen zoals klanten, leveranciers en zakelijke contacten moeten accuraat en volledig worden opgemaakt en bijgehouden. Geen enkel verslag / factuur mag buiten de boeken worden gehouden om oneerlijke betalingen te vergemakkelijken of verbergen.

Verantwoordelijkheden van werknemers

Alle werknemers moeten er voor zorgen dat zij het anti-omkoopbeleid lezen, begrijpen en naleven.

Het voorkomen, detecteren en rapporteren van omkopen en andere vormen van corruptie zijn de verantwoordelijkheid van allen die werken voor de Groep of onder de controle van de Groep zijn. Alle werknemers zijn verplicht om activiteiten te vermijden die kunnen leiden tot, of suggestie wekken van, een schending van het anti-omkoopbeleid.

Iedere werknemer die in strijd met het anti-omkoopbeleid handelt zal te maken krijgen met disciplinaire acties, welke kunnen leiden tot ontslag voor grove nalatigheid. Elcometer reserveert zich het recht om contractuele verplichtingen eenzijdig op te zeggen als andere werknemers zich schuldig maken aan het niet naleven van het anti-omkoopbeleid.

Zorgen / verdenking kenbaar maken

Werknemers worden aangemoedigd om zo snel mogelijk met een lid van de raad van bestuur over ieder geval van of verdenking van misdrijf te spreken.

Geen enkele werknemer zal enig nadelige behandeling ondervinden als resultaat van het weigeren van smeergeld of als resultaat van het aankaarten van een geval van omkoping, zelfs als deze niet juist blijken te zijn. (Nadelige behandeling houdt in ontslag, disciplinaire acties, bedreigingen of ander nadelig gedrag in verband met het aankaarten van een geval van omkoping).

Toezicht houden

De raad van bestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid om de effectiviteit van dit beleid te garanderen

Interne controle systemen en procedures zullen regelmatig worden getoetst om te waarborgen dat deze effectief zijn in het tegengaan van omkoping.

Alle werknemers zijn verantwoordelijke voor het succes van dit beleid en het moet er voor zorgen dat zij het gebruiken voor het aangeven van gevaarlijke situaties dan wel omkoping.

Als internationaal opererende organisatie koopt Elcometer Limited over de hele wereld producten en onderdelen in. Ons milieubeleid en anticorruptiebeleid vermelden duidelijk ons standpunt over deze heel belangrijke onderwerpen en omschrijven hoe we duurzaam en ethisch verantwoord zakendoen.

Het Ethisch verantwoord aankoopbeleid is geschreven ter detaillering van onze omgang met leveranciers en de verwachtingen die we hebben van onze leveranciers wat betreft zakelijk beleid. Dit aankoopbeleid geldt voor al Elcometers aankopen van goederen en diensten.

We streven ernaar om onze hele toeleveringsketen te laten voldoen aan het Ethisch verantwoord aankoopbeleid.

Als wereldleider op het gebied van inspectieapparatuur begrijpen we dat onze reputatie van meer afhankelijk is dan de kwaliteit en service die we onze klanten bieden. We hebben de plicht om de hoogste normen wat betreft ethisch verantwoord gedrag en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen na te streven en om onze leveranciers aan te zetten dezelfde hoge normen te hanteren.

We steunen de Universele verklaring van de rechten van de mens van de VN en de beginselen uit de Amerikaanse Dodd-Frank-wet, Sectie 1502 met betrekking tot het gebruik van bodemschatten uit door conflicten getroffen gebieden.

Elcometer:

 • verwacht dat al zijn medewerkers zich houden aan het opgestelde milieubeleid, anticorruptiebeleid en ethisch verantwoord aankoopbeleid;
 • betaalt zijn leveranciers in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden en verwerkt uitzonderingen zo spoedig mogelijk;
 • zorgt dat het niet willens en wetens producten koopt die metalen bevatten afkomstig van bodemschatten uit door conflicten getroffen gebieden. Onder deze bodemschatten wordt onder meer verstaan columbiet-tantaliet (coltan, niobium en tantalum), kassiteriet (tin), goud, wolfraam, de hiervan afgeleide stoffen of andere door internationale overheden omschreven bodemschatten waarmee conflicten worden gefinancierd.
 • zorgt voor een ethisch verantwoorde basis voor zijn zakelijke activiteiten;
 • selecteert en behandelt zijn leveranciers altijd eerlijk en objectief;
 • probeert ervoor te zorgen dat milieubeleid, anticorruptiebeleid en ethisch verantwoord aankoopbeleid worden meegenomen in het beoordelingsproces van leveranciers.

We verwachten dat onze leveranciers:

 • zakendoen zonder betaling of ontvangst van premies, illegale stimulans of andere voordelen die kunnen worden beschouwd als poging om beleidmakers te beïnvloeden;
 • fundamentele mensenrechten respecteren;
 • medewerkers eerlijk behandelen, niet misbruiken of bedreigen en geen gebruikmaken van dwangarbeid, schuldarbeid of kinderarbeid;
 • altijd een veilige werkomgeving onderhouden en alle medewerkers beschermende uitrusting en een veiligheidstraining bieden;
 • bevestigen dat ze ons milieubeleid, anticorruptiebeleid en ethisch verantwoorde aankoopbeleid begrijpen en respecteren;
 • zorgen dat ze geen producten kopen die metalen bevatten afkomstig van bodemschatten uit door conflicten getroffen gebieden;
 • caltijd voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en regionale en internationale wetten, regelgeving en richtlijnen; en
 • de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren.

Toezicht

De raad van bestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de doeltreffendheid van dit beleid.

De werknemers zijn verantwoordelijk voor het succes van dit beleid en moeten ervoor zorgen dat ze het gebruiken om verdacht gevaar of wangedrag te melden.


Elcometer ISO14001 Certificaat

Elcometer streeft naar een minimale impact op het milieu, zowel in de fabricage van producten, als in verpakkingen, productie van de catalogus en afvalbeheer. Al onze producten zijn lood- en kwikvrij en voldoen aan de relevante CE- en RoHS-richtlijnen.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de milieuprestaties.

Bescherming van het milieu is een integraal onderdeel van Elcometers activiteiten. Elcometer gaat dan ook verantwoordelijk om met het milieu.

Elcometer heeft een programma voor doorlopende verbetering ter vermindering van de impact op het milieu. Elcometer past de volgende procedures toe om te garanderen dat:

 • Wordt voldaan aan relevante wettelijke eisen
 • Milieuprestaties worden gemonitord en beoordeeld
 • Emissies, lozingen en afvalafvoer geen onaanvaardbare effecten op het milieu veroorzaken
 • De bedrijfsvoering plaatsvindt op een respectvolle manier voor buren

Inleiding

Deze verklaring beschrijft de acties die Elcometer Limited onderneemt om inzicht te krijgen in alle mogelijke slavernijrisico’s gerelateerd aan de activiteiten (conform s.54 van de Britse wet inzake moderne slavernij uit 2015). De verklaring voorziet in stappen gericht op het voorkomen van slavernij en mensenhandel bij de activiteiten van Elcometer of in de leveringsketen.

Deze verklaring heeft betrekking op acties en activiteiten voor het boekjaar dat eindigt op 31 mei 2023.

Als onderdeel van de coating-, beton- en ultrasoon NDT-industrie erkent Elcometer zijn verantwoordelijkheid voor een daadkrachtige aanpak van slavernij en mensenhandel.

Elcometer doet zijn uiterste best om slavernij en mensenhandel te voorkomen bij alle bedrijfsactiviteiten, en om te zorgen dat de leveringsketens vrij zijn van slavernij en mensenhandel.

Landen waar activiteiten plaatsvinden en inkooplanden

Elcometer is wereldleider in het ontwerpen, vervaardigen en leveren van inspectieapparatuur voor de coating-, beton-, metaaldetectie- en ultrasoon NDT-industrie. Sinds het bedrijf in 1947 de eerste meter vervaardigde, is het Elcometers filosofie om toonaangevende, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten te leveren in combinatie met een uitstekende service en een concurrerende prijs. Door zich te concentreren op deze kernwaarden is Elcometer uitgegroeid tot een mondiaal netwerk met wereldwijde vertegenwoordiging.

Ons hoofdkantoor en fabriek zijn gevestigd in Manchester in het Verenigd Koninkrijk. In aanvulling op het hoofdkantoor hebben we verkooppunten, support- en reparatievestigingen in Frankrijk, Duitsland, Japan, Singapore, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS, naast een mondiaal distributienetwerk met vertegenwoordiging in ongeveer 170 landen. We werken met ongeveer 950 leveranciers, waarvan de meesten zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Ons beleid

We werken met een aantal interne beleidslijnen om te zorgen dat we op een transparante en ethisch verantwoorde manier zakendoen. Dit beleid omvat onder meer:

1. Een ethisch verantwoord aankoopbeleid: dit beleid beschrijft de omgang met leveranciers en de verwachtingen die we hebben van onze leveranciers wat betreft zakelijk beleid. Dit aankoopbeleid geldt voor alle goederen en diensten die Elcometer aankoopt

2. Wervingsbeleid: we werken met een solide wervingsbeleid, dat onder meer bestaat uit het uitvoeren van controles op werkvergunningen voor alle werknemers ter bescherming van mensenhandel of gedwongen werk.

3. Opendeurbeleid: we werken met een opendeurbeleid zodat alle medewerkers weten dat ze bezwaren kunnen aankaarten over hoe collega’s worden behandeld, of over praktijken binnen ons bedrijf of de leveringsketen zonder bang te hoeven zijn voor represailles.

4. Bedrijfswaarden: deze waarden vertegenwoordigen de kern van ons bedrijf en beschrijven de manier waarop we ons gedragen als organisatie en hoe we verwachten dat onze medewerkers en leveranciers zich gedragen. We houden medewerkers verantwoordelijk voor hun daden en verwachten dat zij ethisch verantwoord handelen.

5. Leverancierbeoordelingen: we werken met een selectie- en beoordelingsprogramma voor leveranciers en onderhouden een lijst met erkende leveranciers. We voeren due diligence uit op leveranciers voordat we de status van voorkeursleverancier verschaffen. Deze due diligence omvat onder meer online research naar de betreffende organisatie ter controle van veroordelingen op het gebied van moderne slavernij en kan ook bestaan uit bedrijfsbezoeken afhankelijk van het risico gekoppeld aan de aard van de levering en de locatie van de leverancier.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid voor Elcometers anti-slavernij initiatieven is als volgt:

 • Beleid: Alle beleid wordt ontwikkeld door het managementteam van Elcometer en goedgekeurd door de raad van bestuur. Beleid wordt geauditeerd en beoordeeld conform onze ISO 9001 procedures.
 • Beoordelingen, onderzoeken/due diligence met betrekking tot risico’s: Alle relevante beoordelingen worden uitgevoerd door het hoofd van de toepasselijke afdeling, waaronder beoordelingen met betrekking tot mensenrechten en moderne slavernij. Eventuele zorgen worden gedeeld met de raad van bestuur.
 • Training: Ons inkoopteam is getraind om tekenen van moderne slavernij te herkennen en om actie te ondernemen als daarover vermoedens bestaan binnen de leveringsketen

Due diligence

Elcometer voert due diligence uit bij de keuze voor leveranciers en beoordeelt periodiek bestaande leveranciers. Onze processen bestaan onder meer uit:

 • Een daadkrachtige en proportionele aanpak voor leverancierbeoordeling, op basis van de aard van de levering aan ons bedrijf en de daaraan gekoppelde risico’s;
 • Risico-evaluatie bij productleveranciers op het gebied van moderne slavernij en mensenhandel, met behulp van informatie van de Global Slavery Index om bedrijfstakken en landen met een hoger risico te bepalen;
 • Leverancieraudits en -beoordelingen uitvoeren op het gebied van moderne slavernij

Leveranciers die onze prestatie-evaluaties niet doorkomen, verliezen de status van voorkeursleverancier. De handelsrelatie wordt gestaakt tot de leverancier kan aantonen dat hij voldoet aan eerder genoemd beleid en vereisten.

Prestatie-indicatoren

Elcometer communiceert met organisaties uit de leveringsketen om te zorgen dat bedrijven voldoen aan ons beleid en dat slavernij en/of mensenhandel niet plaatsvindt bij voor onze activiteiten of in onze leveringsketen. Meldingen van particulieren, medewerkers of handhavingsinstanties over praktijken met moderne slavernij zullen op correcte wijze worden afgehandeld.

Bewustwordingsprogramma

Elcometer heeft bewustzijn gecreëerd over moderne slavernij door posters op te hangen in kantoren, dit beleid met alle medewerkers te delen via e-mail en door medewerkers te adviseren hoe ze mogelijke problemen met betrekking tot slavernij en mensenhandel kunnen rapporteren.

Deze verklaring is op 16 augustus 2023 goedgekeurd door de raad van bestuur van Elcometer, die deze jaarlijks beoordeelt en bijwerkt.