Vlampunt

When developing any solvent based liquid including paint, coating or ink it is imperative that the flash point is determined and declared in order to meet the stringent transport regulations laid down by governments around the world. Flash Point is defined as “the lowest temperature of a liquid at which its vapours will form a combustible mixture with air”.  It is a convenient and reliable classification of the “flammability” of many substances. 

Most industries need to test the Flash Point of raw materials, products or waste to ensure:

  • Product quality - as a measure of consistency and performance comparison
  • Compliance testing - to test safety classification for handling, storage, transport and waste
  • In-service analysis - tests on in-use oils and other substances for contamination/adulteration
  • General safety - to evaluate hazard potential
  • Specifications - to check conformance

Tijdens de ontwikkeling van oplosmiddelmengsels zoals coating, inkt of parfum is het uiterst belangrijk het vlampunt te bepalen. Wettelijk moet het vlampunt op het veiligheidsinformatieblad van het product vermeld worden om te voldoen aan de strenge transportmaatregelen van de autoriteiten wereldwijd. Het vlampunt wordt gedefinieerd als de laagste temperatuur waarop een vloeistof nog voldoende damp afgeeft om te ontbranden wanneer vermengd met lucht. Dit is een makkelijke en betrouwbare classificatie van de “ontvlambaarheid” van vele stoffen.

De meeste industriesectoren moeten het vlampunt van grondstoffen, producten of afval testen in verband met:

Productkwaliteit - om de consistentie te bepalen en de prestaties te vergelijken

Conformiteitskeuring - om de veiligheidsklasse te bepalen i.v.m. hantering, opslag, transport en afvalverwerking

Analyse tijdens gebruik - testen van gebruikte oliën en andere stoffen op verontreiniging/vervalsing

Algemene veiligheid - voor evalueren van potentiële gevaren

Specificaties - om de overeenstemming te controleren

Coating Inspectie Divisies
Coating Inspectie Inspectie Protectieve Coatings Inspectie Industriële Afwerkingen Automotive lakherstel Fysieke Test Apparatuur
Vlampunt

When developing any solvent based liquid including paint, coating or ink it is imperative that the flash point is determined and declared in order to meet the stringent transport regulations laid down by governments around the world. Flash Point is defined as “the lowest temperature of a liquid at which its vapours will form a combustible mixture with air”.  It is a convenient and reliable classification of the “flammability” of many substances. 

Most industries need to test the Flash Point of raw materials, products or waste to ensure:

  • Product quality - as a measure of consistency and performance comparison
  • Compliance testing - to test safety classification for handling, storage, transport and waste
  • In-service analysis - tests on in-use oils and other substances for contamination/adulteration
  • General safety - to evaluate hazard potential
  • Specifications - to check conformance

Tijdens de ontwikkeling van oplosmiddelmengsels zoals coating, inkt of parfum is het uiterst belangrijk het vlampunt te bepalen. Wettelijk moet het vlampunt op het veiligheidsinformatieblad van het product vermeld worden om te voldoen aan de strenge transportmaatregelen van de autoriteiten wereldwijd. Het vlampunt wordt gedefinieerd als de laagste temperatuur waarop een vloeistof nog voldoende damp afgeeft om te ontbranden wanneer vermengd met lucht. Dit is een makkelijke en betrouwbare classificatie van de “ontvlambaarheid” van vele stoffen.

De meeste industriesectoren moeten het vlampunt van grondstoffen, producten of afval testen in verband met:

Productkwaliteit - om de consistentie te bepalen en de prestaties te vergelijken

Conformiteitskeuring - om de veiligheidsklasse te bepalen i.v.m. hantering, opslag, transport en afvalverwerking

Analyse tijdens gebruik - testen van gebruikte oliën en andere stoffen op verontreiniging/vervalsing

Algemene veiligheid - voor evalueren van potentiële gevaren

Specificaties - om de overeenstemming te controleren