Coating inspectie

Coating inspectie

U garandeert een adequate procescontrole door alle processen te controleren, van de oppervlakvoorbereiding, het monitoren van de klimaatcondities tot het evalueren van de droge-filmdikte, visuele beoordeling en metertests.

Als voorbereiding moeten stalen oppervlakken worden ontdaan van roest en andere verontreinigingen en ter verbetering van de coatinghechting dient u een oppervlakprofiel aan te maken. Elcometer biedt een reeks visuele standaarden voor roestverwijdering en een eenvoudige stoftest voor gestraalde oppervlakken. Om het zoutverontreinigingsniveau vast te stellen van gestraalde oppervlakken biedt Elcometer een reeks zoutverontreinigingsmethoden, waaronder de volgende methoden: Bresle-patch, verzadigde-filterpapier en chloor-specifieke titreerbuis.

Voor het monitoren van klimaatcondities biedt Elcometer eenvoudige magnetische bimetaal-thermometers en elektronische thermometers voor temperatuurmetingen met natte- en droge-bolhygrometers, en elektronische dauwpuntmeters voor het meten en registreren van de relatieve vochtigheid en dauwpunttemperaturen. Oventemperatuurlogs en windsnelheidmeters zijn ook verkrijgbaar.

Voor laagdikte-metingen biedt Elcometer natte-filmkammen, mechanische en elektronische niet-destructieve droge-laagdiktemeters, een destructieve verfinspectiemeter en een contactloze diktemeter voor poedercoatings.

Voor hechtings- en porositeitbeoordelingen na uitharding van de coating biedt Elcometer een reeks hechtingstesters en laagspannings en hoogspannings holidaydetectors.

Meer Informatie...