Elcometer producten integreren die geschikt zijn voor iPod, iPhone en iPad

Integrate Elcometer's gauges into your own software applications - automatically using the Elcometer SDK. Elcometers Software Development Kit allows you to quickly link to an Elcometer gauge and download its readings and key data from within your custom software program - whether it be running on Windows, Xamarin Android, Xamarin iOS or Native iOS.

 

Elcometer currently provide two software development kits for communicating with Elcometer gauges.

 

 

  Microsoft Windows.Net, Xamarin Android and Xamarin iOS SDK
  Allows development of custom software applications using Microsoft Visual
  Studio that run on Microsoft Windows, Android or iOS operating systems.

 

 

 

  Native Apple iOS SDK
  Allows development of custom software applications using Apple Xcode
  that run on Apple iOS devices (iPhone, iPad).

 

When releasing applications in the Apple App Store you will first need to do the following to pass the Apple approval process.

 

1. Download de Elcometer iOS Software Development Kit (SDK)

 

2. Meld u aan voor het Apple iOS Developer Program.

 

3. Raadpleeg het handleidingstekstbestand uit de Elcometer SDK download om Elcometers Device Protocol Name (apparaatprotocolnaam) op te zoeken voor de ontwikkeling van uw app.

 

4. Als uw app klaar is, vult u het aanvraagformulier in en e-mailt u het naar Elcometers team voor technische ondersteuning via techsales@elcometer.com

 

5. Elcometer voegt uw informatie toe aan het MFi Productplan en dient dit ter goedkeuring in bij Apple.

 

6. Nadat Apple Elcometer in kennis heeft gesteld dat het Productplan is gecontroleerd, brengt Elcometer u gewoonlijk binnen 1 werkweek op de hoogte en voorziet u van een MFI PPID (made for iOS Product Plan Identification number).

 

7. Meld uw app aan bij de Apple App Store en voer de door Elcometer geleverde MFI PPID in in het veld voor app metadata beoordelingsaantekeningen.

 

8. Als Apple geen bezwaar heeft, beoordeelt en plaatst Apple uw app binnen 1-2 weken in de App Store en stelt u hiervan in kennis.

 

Elcometer producten geschikt voor iPod, iPhone en iPad