Oppervlaktezuiverheid

Oppervlaktezuiverheid

Oppervlaktezuiverheid: oplosbare zouten & ionspecifieke verontreinigingen (sulfaten, chloriden, nitraten enz.) die vaak niet zichtbaar zijn, in combinatie met amine blush (bij gebruik van coatings van epoxyhars op aminebasis) kunnen vroegtijdige defecten aan de coating tot gevolg hebben, wat leidt tot hoge kosten voor het opnieuw coaten en onderhouden van het product. Elcometer heeft een assortiment testapparatuur voor het beoordelen van oppervlaktezuiverheid voordat een coating wordt aangebracht.

Voor meer informatie, zie de Elcometer handboek voor oppervlakte voorbereiding (Engelse versie)

Meer Informatie...

PRODUCTEN