Glans & reflectie

Glans & reflectie

Glansmetingen zijn gebaseerd op de hoeveelheid licht die een oppervlak relatief reflecteert in vergelijking met een referentiestandaard van gepolijst glas, gemeten in glansunits (GU). De hoeveelheid licht die het oppervlak reflecteert, is afhankelijk van de hoek van inval en de eigenschappen van het oppervlak.

% reflectie vergelijkt de hoeveelheid door een glansmeter verzonden en ontvangen lichtenergie en drukt deze uit in een percentage. Hoe glanzender een oppervlak, des te dichter de waarde ligt bij de 100%. % reflectie toont de meetwaarde als relatief percentage ten opzichte van de geselecteerde invalshoek.

Meer Informatie...